Kayıt için gerekli evraklar

• TC Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olmaya hak kazandığını belirten belge (ÖSS puan kartı fotokopisi, üniversite öğrencisi geçici kimlik kart fotokopisi veya öğrenci kimlik kartı fotokopisi )

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• 6 adet vesikalık fotoğraf

• İkametgâh belgesi

• Sağlık raporu

• Sabıka kaydı